Eind jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Mouton Marston het DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen gedragseigenschappen van mensen. Op basis van wat hij zag beschreef hij vier fundamentele temperamenten (DISC): Dominant, Invloed, Stabiel en Concientieus.

Vier Temperemanten
Ieder mens vertoont gedrag dat beinvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter bij iedereen één temperament dat overheerst en de meeste invloed heeft op ons gedrag (ons primaire temperament). Dit wordt in meer of mindere mate ondersteund door de overige drie temperamenten.

Mensen verschillen van elkaar. Verschillend betekent niet dat het ene gedrag beter is dan de andere. er is geen sprake van goed of fout. De manier waarop we naar een bepaalde situatie kijkenen hoe we ons gedragen in verschillende situaties zegt iets over onze verschillende temperamenten.

DISC helpt om te kunnen herkennen hoe mensen:

  • Omgaan met problemen en uitdagingen (D)
  • Omgaan met anderen en hoe ze beinvloeden (I)
  • Omgaan met veranderingen en tempo (S)
  • Omgaan met regels, afspraken en beperkingen (C)

Het door CRMned gebruikte Persoonlijke stijl profiel van Q4profiles geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen mensen, maar geeft vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk? Wat is jouw voorkeurstijl van Communiceren? Wat zijn je bewuste en onbewuste voorkeuren?

Wil je ook graag weten wat jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je kosteloos gebruik maken van het Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.